એસિટિક એસિડ

 • ફૂડ ગ્રેડ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ

  ફૂડ ગ્રેડ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ

  ● એસિટિક એસિડ, જેને એસિટિક એસિડ પણ કહેવાય છે, તે એક કાર્બનિક સંયોજન છે જે સરકોનો મુખ્ય ઘટક છે.
  ● દેખાવ: તીખી ગંધ સાથે રંગહીન પારદર્શક પ્રવાહી
  ● રાસાયણિક સૂત્ર: CH3COOH
  ● CAS નંબર: 64-19-7
  ● ફૂડ ગ્રેડ એસિટિક એસિડ ખાદ્ય ઉદ્યોગમાં, એસિટિક એસિડનો ઉપયોગ એસિડ્યુલન્ટ અને ખાટા એજન્ટ તરીકે થાય છે.
  ● ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ ઉત્પાદકો, લાંબા ગાળાની સપ્લાય, એસિટિક એસિડની કિંમતમાં છૂટછાટ.

 • ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રેડ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ

  ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રેડ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ

  ● એસિટિક એસિડ, જેને એસિટિક એસિડ પણ કહેવાય છે, તે એક કાર્બનિક સંયોજન છે જે સરકોનો મુખ્ય ઘટક છે.
  ● દેખાવ: તીખી ગંધ સાથે રંગહીન પારદર્શક પ્રવાહી
  ● રાસાયણિક સૂત્ર: CH3COOH
  ●CAS નંબર: 64-19-7
  ● ઔદ્યોગિક ગ્રેડ એસિટિક એસિડનો વ્યાપકપણે પેઇન્ટ ઉદ્યોગ, ઉત્પ્રેરક, વિશ્લેષણાત્મક રીએજન્ટ્સ, બફર્સમાં ઉપયોગ થાય છે અને તે કૃત્રિમ ફાઇબર વિનાઇલોન માટે કાચો માલ પણ છે.
  ● ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ ઉત્પાદક, એસિટિક એસિડ વ્યાજબી કિંમતે અને ઝડપી શિપિંગ છે.