ક્લોરોએસેટિક એસિડ

 • ક્લોરોએસેટિક એસિડ

  ક્લોરોએસેટિક એસિડ

  ● ક્લોરોએસેટિક એસિડ, જેને મોનોક્લોરોએસેટિક એસિડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક કાર્બનિક સંયોજન છે.તે એક મહત્વપૂર્ણ કાર્બનિક રાસાયણિક કાચો માલ છે.
  ● દેખાવ: સફેદ સ્ફટિકીય પાવડર
  ● રાસાયણિક સૂત્ર: ClCH2COOH
  ● CAS નંબર: 79-11-8
  ● દ્રાવ્યતા: પાણીમાં દ્રાવ્ય, ઇથેનોલ, ઈથર, ક્લોરોફોર્મ, કાર્બન ડિસલ્ફાઇડ