એક્વાકલ્ચર

 • એક્વાકલ્ચર ગ્રેડ કોપર સલ્ફેટ

  એક્વાકલ્ચર ગ્રેડ કોપર સલ્ફેટ

  ● કોપર સલ્ફેટ પેન્ટાહાઇડ્રેટ એક અકાર્બનિક સંયોજન છે
  રાસાયણિક સૂત્ર: CuSO4 5H2O
  ● CAS નંબર: 7758-99-8
  દ્રાવ્યતા: પાણીમાં સરળતાથી દ્રાવ્ય, ગ્લિસરોલ અને મિથેનોલ, ઇથેનોલમાં અદ્રાવ્ય
  કાર્ય: ①એક ટ્રેસ એલિમેન્ટ ખાતર તરીકે, કોપર સલ્ફેટ હરિતદ્રવ્યની સ્થિરતા સુધારી શકે છે
  ②કોપર સલ્ફેટનો ઉપયોગ ડાંગરના ખેતરો અને તળાવોમાં શેવાળને દૂર કરવા માટે થાય છે