ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ ગ્રેડ

 • ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ ગ્રેડ ઝીંક સલ્ફેટ હેપ્ટાહાઇડ્રેટ

  ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ ગ્રેડ ઝીંક સલ્ફેટ હેપ્ટાહાઇડ્રેટ

  ● ઝિંક સલ્ફેટ હેપ્ટાહાઇડ્રેટ એક અકાર્બનિક સંયોજન છે
  ● રાસાયણિક સૂત્ર: ZnSO4 7H2O
  ● CAS નંબર: 7446-20-0
  ● દ્રાવ્યતા: પાણીમાં સરળતાથી દ્રાવ્ય, આલ્કોહોલ અને ગ્લિસરોલમાં સહેજ દ્રાવ્ય
  ● કાર્ય: ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ ગ્રેડ ઝીંક સલ્ફેટનો ઉપયોગ મેટલની સપાટીને ગેલ્વેનાઇઝ કરવા માટે થાય છે